Thời Sự VTV1 19h Hôm Nay Ngày 17/4/2019

Download

Thời Sự VTV1 19h Hôm Nay Ngày 17/4/2019
Loading...

Video Channel: THỜI SỰ VTV1

Thời Sự VTV1 19h Hôm Nay Ngày 17/4/2019
Mời độc giả xem các chương trình truyền hình trực tuyến, TV Online VTV1, các video đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam:
tại kênh Youtube Thời sự VTV1 vào 19h hàng ngày hoặc
trên http://bom.to/3Jy5P 24h hàng ngày
VTV1 là kênh thời sự tổng hợp của Đài Truyền hình Việt Nam, và cũng là kênh truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng liên tục với thời lượng 24 giờ mỗi ngày. Kênh VTV1 thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, giữ vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với hệ thống báo chí và truyền hình tại Việt Nam

Tags:
Thời S
Loading...