Cải lương : TRỜI TÌNH BỂ HẬN - Châu Thanh, Phượng Hằng.

Download

Cải lương : TRỜI TÌNH BỂ HẬN - Châu Thanh, Phượng Hằng.
Loading...

Video Channel: Kênh Yêu Cổ nhạc Việt Nam

Cải lương Tâm lý xã hội : TRỜI TÌNH BỂ HẬN
Soạn giả: Quốc Khanh - Thế Châu.
Với sự tham gia các nghệ sỹ: Châu Thanh, Phượng Hằng, Ngân Vương, Cẩm Tiên, Thanh Hằng, Ánh Tuyết, Đăng Minh

Tags:
Cải lư
Loading...